<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9553298\x26blogName\x3dlowo+nge-blue\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lawabiroe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lawabiroe.blogspot.com/\x26vt\x3d-7405375316319500878', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

little freedom

wuih.. rasane lego banget
coz' dino iki the last day mid semester-an :D
koyok bar diweneni dolanan opo ae **mrenges
langsung ae tornado irengku tak kebutke
njujug ning warnet.. heheheh
etok2e ngobrol2 sek to yaaa
padune pengin golek akses gratis.. kekekekek
lha.. mumpung to yaa
** rehat sedilut.. nyumet udut sek ahhh ;) **
ndisik pengin internet-an ae seminggu sekali
yup.. nglumpukke recehan sek
jaman semono sempat kepikiran
kapan yo iso dolanan internet saben dino ???
nah, saiki...
mumpung dadi op warnet..
browsing sak kemenge..
download sak jebole koneksi
cetting karo mrenges2...
sampe di arani wong gemblung.. wuih
asal ora ngentekke bandwidth'e user.. kekekek
pokoke puenak tenan jogo warnet.. hueheue
viva op warnet.......................
wes ah..
aku kangen kasurku
kasurkuuu.. tunggu kedatangankuu.. haiheiahe

You can leave your response or bookmark this post to del.icio.us by using the links below.
Comment | Bookmark | Go to end