<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9553298\x26blogName\x3dlowo+nge-blue\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lawabiroe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lawabiroe.blogspot.com/\x26vt\x3d-7405375316319500878', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

ngeri deh..

Image hosted by Photobucket.comhhhh,, adem esuk2 ngene
**sumet udut sek ahh...
bar subuhan nge-belog (blog)
rak ketang isine gobal-gabul,, wes benn :D
jam 12 teko jogo *weks* telat sak jam????
keturon je,, untung di gugah ponakan...


( -+ jam 12,, iseh enak2e turu nglepush.. :D )
ponakan : om,, koe jogo rak? motore kok ra di lebokke
daku : mangkat,,, huahh **angop mbek blingsatan
jam piro kih ?
ponakan : jam 12 lho..
daku : weh,, iyo ik
ponakan : wes tak sms barang lho (maklum, ora sak omah,,
omahe adep2an)
wes tak telp barang kok !!! kok ra di jawab2 sih ??
daku : sek2 **gragap2 golek hp,,
ealah lawong hp-ne ning njero lemari kok...
cek... 1 sms masuk dan 1 panggilan tak terjawab)
**ndomblong
ponakan : oalah... **dasar wong gemblung
daku : yo wes,, matur suwun digugah

ealah, konco duet jogoku ndilalah yo rung teko
kenter kabeh,, ngono yo kompak ki lhoo
wingi mangkat gasik kabeh, bareng saiki malah telat kabeh
piye to karepe cah cah ...
malah koyo kong kalikong, konspirasi, manipulasi... kehkehkeh

... akhir2 iki mumet ndadepi console

( -+ jam 16.30 WIP.. Waktu Indonesia Pleburan )
ekstrak source
# tar -zxvf qmail-1.03.tar.gz
patching
# patch .. /qmail-1.0.3.errno.patch dll
kompilasi
# make setup check >>> ERROR ... **modyarrr

di utak-utik sak jam ra iso-iso, nganti gregeten dewe
sampe ono tamu [mas teOt]
nembe meh di utak-atik bareng,, malah listrik njebret
maklum listrik mung 450.. sore2 ra kuat ngangkat kompi..
cocok **bathinku ... :D

You can leave your response or bookmark this post to del.icio.us by using the links below.
Comment | Bookmark | Go to end
 • Blogger Unknown says so:
  12:45 AM  

  cekakak kak,
  Lha untung ae' dudu aku sing teko, nek aku sing teko listrik sak peleburan iso modyar..kekeke top

 • Blogger suwadi says so:
  11:27 PM  

  bleduk seng...seng..seng...nyes....!!
  wiks mambu sanget ik...opo iki....!!
  wah monitor njeblug....
  mayan kerjo sesasi.... top

 • Blogger suwadi says so:
  11:29 PM  

  ngoprek bareng tekor dewe-dewe....bersama.....tet..tet...toet....!!! top